Om gården

Fågelbro gård är en gammal gård i Ola by, belägen i Bladåker ca 4 mil öster om Uppsala och mitt emellan Knutby och Alunda. Boningshuset har anor från mitten av 1800-talet. Förutom boningshuset har vi ett gästhus med året runt-standard där många av våra gäster brukar bo.

I ca 15 år har det bedrivits utbildning av jaktspaniels på gårdens marker, som även har innehållit ett fasaneri, en voljär för rapphöns, duvslag och kaninuppfödning, vilket har kommit väl till pass då SSRK vid några tillfällen har genomfört A-prov för spaniels på markerna.

Gården har all mark samlad i ett skifte med byggnaderna i centrum. 4 ha åker, 2 ha bete, 2 ha skog och 9 ha övrig mark. Här finns även tre dammar i olika storlekar, som är en tillgång när man ska träna sin hund i vattenapportering och dirigering. De kommer även till användning vid prova på prov. Skotträning kan ske i lagom mängd.