Om gården

Fågelbro gård är en gammal gård i Ola by, belägen i närheten av Bladåker ca 4,7 mil öster om Uppsala och mitt emellan Knutby och Alunda. Boningshuset har anor från mitten av 1800-talet. Förutom boningshuset har vi ett gästhus med året runt-standard som man kan hyra och där en del av våra gäster bor, om de inte bor i gästrummen i vår lada.

Innan vi flyttade hit i mars 2018, har det tidigare under många år bedrivits utbildning av jaktspaniels på gårdens marker. Här har även funnits ett fasaneri, en voljär för rapphöns, duvslag och kaninuppfödning, vilket har kommit väl till pass då SSRK vid några tillfällen har genomfört A-prov för spaniels på markerna. 

Gården har all mark samlad i ett skifte med byggnaderna i centrum. 4 ha åker, 2 ha bete, 2 ha skog och 9 ha övrig mark. Här finns även tre dammar i olika storlekar, som är en tillgång när man ska träna sin hund i vattenapportering och dirigering. De kommer även till användning vid "prova på-prov". Skotträning kan ske i lagom mängd.