Dagkurs x 2:  WT och dirigering

12 och 13 juni
Instruktörer: Anna-Lena Wendt och Janne Eriksson.
Vi har glädjen att välkomna Anna-Lena och Janne från Svartalwen’s kurser och träning till oss den 12-13/6 då de håller två endagskurser.
Den 12/6 är temat WT i två grupper. Nkl i en grupp och blandat ökl/ekl i den andra gruppen.
Den 13/6 är temat dirigering, även då i två grupper. En grupp som jobbar med inlärning av dirigering och en grupp som jobbar med utveckling/problemlösning dirigering.

Kurspris/dag inklusive fika och lunch: 1 350:- inklusive moms.

Minst 6 antal deltagare/grupp och max 8. Understiger antalet anmälningar minimiantalet ställs kursen in. Mer om Anna-Lena och Janne finns att läsa här.

Sista anmälningsdag: 9/5