Prova på

I juni arrangerade vi vårt första "prova på tollingjaktprov" i NKL, då vi använde oss av en av gårdens dammar för vattenmomentet. Bilderna till höger är från det tillfället. Att delta i ett "prova på-prov" innebär att du i en provliknande miljö får möjlighet att se hur långt du kommit i utbildningen av din hund, utan att känna tävlingspress. Alla momenten finns med - tolling, markering, sök och eventuellt linjetag. Här tar vi det lugnt och gör om momenten, om det behövs. Du väljer själv om du vill använda dummy eller fågel och om du vill ha skott eller inte. Huvudsaken är att ni har roligt tillsammans, du och din hund. 

När vi har prova på-prov, är alla deltagare med och hjälper till genom att vara funktionärer åt varandra.

 
Första prova på-provet vi arrangerade blev mycket uppskattat och flera av de som deltog i juni, framförde önskemål om ytterligare ett tillfälle. I  augusti hade vi en träningsgrupp här som fick prova på hur det kan vara att starta på ett Tollingjaktprov. Vår ambition är att arrangera ett prova på-prov på våren och ett under sensommaren/hösten.
prev next