Prova på

Vid några tillfällen har vi arrangerat "prova på tollingjaktprov" i NKL, där vi använt oss av en av gårdens dammar för vattenmomentet. Bilderna till höger är från ett av dessa  tillfällen. Att delta i ett "prova på-prov" innebär att du i en provliknande miljö får möjlighet att se hur långt du kommit i utbildningen av din hund, utan att känna tävlingspress. Alla momenten finns med - tolling, markering på vatten och på land, sök och eventuellt linjetag. Här tar vi det lugnt och gör om momenten, om det behövs. Du väljer själv om du vill använda dummy eller fågel och om du vill ha skott eller inte. Huvudsaken är att ni har roligt tillsammans, du och din hund. 

Eventuellt kommer vi att arrangera ett prova på TJP i slutet av sommaren/början av hösten. Håll utkik på gårdens sida på Facebook och här.

 
Det går givetvis att göra ett "prova på retrieverjaktprov" också, men då behöver vi ta hjälp av någon som är mer insatt i hur de är upplagda. Kontakta oss så kan vi diskutera saken.
prev next