Prova på

Vid några tillfällen har vi arrangerat "prova på tollingjaktprov" i NKL, där vi använt oss av en av gårdens dammar för vattenmomentet. Bilderna till höger är från ett av dessa  tillfällen. Att delta i ett "prova på-prov" innebär att du i en provliknande miljö får möjlighet att se hur långt du kommit i utbildningen av din hund, utan att känna tävlingspress. Alla momenten finns med - tolling, markering på vatten och på land, sök och eventuellt linjetag. Här tar vi det lugnt och gör om momenten, om det behövs. Du väljer själv om du vill använda dummy eller fågel och om du vill ha skott eller inte. Huvudsaken är att ni har roligt tillsammans, du och din hund. 

Nästa tillfälle  
Håll gärna utkik här och på vår Face Book-sida, där vi uppdaterar oftare med aktuell information.

 
Det går givetvis att göra ett "prova på retrieverjaktprov" också, men då behöver vi ta hjälp av någon som är mer insatt i hur de är upplagda. Kontakta oss så kan vi diskutera saken.
prev next