Läsa och föra hund, med Karin Friberg

Hur reagerar hunden på det jag gör eller säger och vad blir konsekvensen av det?
Hur kan jag i förväg se vad jag kommer behöva göra i olika situationer?

Under dagen får du lära dig några av de naturliga tecken hunden redan kan utan att vi behöver lära den. Hur hundarna reagerar på det vi gör och säger. Du kommer också få chansen att föra både andras hundar och din egen, samt se din egen hund med andra förare/kursdeltagare.
De flesta brukar få aha-upplevelser under dagen och förstå och se sin hund på ett nytt sätt.

Vi kommer också att gå igenom vad som ingår i egenskapen stadga och den viktiga grundapporteringen och vad detta egentligen betyder. Med stadga och en säker grundapportering klarar man sig väldigt långt.

Kurserna har plats för sex ekipage/dag. Vid färre deltagare än fyra ställs kursen in.

Datum:

Kurs 1, 9/4

Kurs 2, 10/4

Kurspris: 2 100 kr ink moms. I priset ingår två fikaraster och en vällagad lunch.

Sista anmälningsdag: 7/3

Om vi av någon anledning skulle tvingas ställa in kursen, t ex på grund av pandemin, återbetalas givetvis redan inbetalda kursavgifter. För övriga bokningsvillkor - se anmälningssidan.