Kursanmälan

Kontakta oss
 
 

Bokningsvillkor

Anmälan är bindande så snart en bekräftelse har kommit via mail och då eventuell anmälningsavgift är betald. Eventuella avbokningar ska alltid ske skriftligt till kurs@fagelbrogard.se.

Fågelbro Gård i Bladåker har rätt att ställa in en kurs, vid för få deltagare, om instruktören blir sjuk. eller på grund av restriktioner med koppling till pandemin. Vid för få deltagare ska detta meddelas senast 14 dagar före kursstart. Om instruktören blir sjuk ska detta meddelas snarast möjligt innan kursstart. Blir kursen inställd återbetalas alla inbetalda avgifter.

Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart, återbetalas endast 50 % av kostnaden för kost och logi. Inhyrd instruktörs arvode återbetalas inte, om inte ersättare kan ta platsen och därmed den kostnaden.

För övriga bokningsvillkor se respektive kursbeskrivning.