Prova på

Vi kommer att arrangera "prova på tollingjaktprov" i NKL och använder oss då av en av gårdens dammar. Att delta i ett "prova på-prov" innebär att du i en provliknande miljö och under ledning av utbildade provledare får möjlighet att se hur långt du kommit i utbildningen av din hund, utan att känna tävlingspress. Här tar vi det lugnt och gör om momenten, om det behövs. Du väljer själv om du vill använda dummies eller fågel. Huvudsaken är att ni har roligt tillsammans, du och din hund. 

När vi har prova på-prov, är alla med och hjälper till genom att vara funktionärer åt varandra.